Perdre’s en la traducció. Persones, tecnologies, pràctiques i conceptes que travessen fronteres

Trobada conjunta de la Red esCTS i la xarxa portuguesa d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia

Lisboa, 7-9 de juny de 2017

Convocatòria de participació

Ens plau anunciar la primera trobada conjunta de la Red esCTS i la xarxa portuguesa d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia. La trobada tindrà lloc a Lisboa, a Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (Avinguda Prof. Aníbal de Bettencourt, 9, 1600-189 Lisboa www.ics.ulisboa.pt) del 7 al 9 de juny, amb el següent títol: Perdre’s en la traducció. Persones, tecnologies, pràctiques i conceptes que travessen fronteres. Donem la benvinguda a propostes de ponències, comunicacions, presentacions audiovisuals i formats alternatius.

Portugal i Espanya comparteixen moltes coses, però també es divideixen per diverses fronteres – polítiques, lingüístiques, històriques i tecnològiques. Ambdós són part d’una mateixa península, i amb tot, són entitats singulars: dos països, dos sistemes polítics, diversos idiomes, i, a més a més, dos sistemes acadèmics i dues comunitats en l’Estudi Socials de la Ciència i la Tecnologia. En certa manera, Portugal i Espanya representen dos costats d’una frontera. Tal com els Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia han mostrat, les fronteres no és poden donar per descomptat. Les fronteres es travessen de forma contínua, són desafiades contínuament i es constitueixen de manera continuada.

Els Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia també han mostrat que el manteniment de les fronteres és una pràctica performativa, que requereix la separació i la integració, la diferència i la traducció, així com la interdicció i la transgressió. El manteniment de les fronteres requereix, per força, objectes, persones i informació que puguin passar a través d’aquestes fronteres.

La idea dels “objectes frontissa’ (boundary object), tal com fou suggerida el 1989 per Susan Leigh-Star i James Griesemer, es refereix a aquelles entitats que són “prou plàstiques per adaptar-se a les necessitats i limitacions de les diverses parts que les empren, però prou robustes com per mantenir una identitat comuna” (Leigh-Star i Griesemer, 1989: 393). Els objectes frontissa són part de múltiples mons socials alhora, i per tant, faciliten la comunicació i la traducció entre ells. Al mateix temps, els objectes frontissa resideixen a la zona fronterera en què dos o més mons socials es superposen, sense pertànyer totalment a cap d’ells, tal com també ho són els “monstres” o “cyborgs” (Bowker i Star, 1999).

Potser les trobades dels Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia són com una mena d’objecte frontissa? Creiem que pot ser sí que ho són, i de fet, les reflexions sobre els límits i les fronteres no són noves per a nosaltres. En anteriors trobades, els membres de la red esCTS han plantejat explícitament el desafiament que comporta obrir les fronteres dels Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia a públics i col·lectius fora de l’àmbit acadèmic. La dinàmica i les paradoxes de la diàspora acadèmica també han ocupat un lloc destacat en les reunions anteriors, ja que molt personal d’investigació (tant de l’estat espanyol com Portugal) s’han vist obligats a migrar a causa de la falta de fons o altres problemes relacionats amb la crisi econòmica que han colpejat tan durament els nostres països. I creiem que aquesta primera reunió conjunta entre les comunitats espanyoles i portugueses d’ Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia ofereix una oportunitat privilegiada per seguir pensant en travessar fronteres, en identitats que es fan i es refan, en traduccions entre mons socials, i en practiques tecnològiques, polítiques o acadèmiques mes enllà d’unes fronteres establertes.

Aquesta trobada té com a objectiu ser una oportunitat per a què aquelles persones interessades en els Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia al estat espanyol, Portugal i altres llocs puguin reunir-se i compartir les seves experiències socials, acadèmiques, epistemològiques i polítiques generades per les dificultats i oportunitats que sorgeixen a l’hora de travessar fronteres territorials, lingüístiques, disciplinàries i professionals. Convidem ponències individuals o conjuntes, comunicacions curtes, presentacions audiovisuals i propostes de formats alternatius que reflexionin sobre els següents temes:

  • Pràctiques, tecnologies i objectes involucrats en el desmantellament i constitució de fronteres; en particular fronteres geogràfiques, lingüístiques, disciplinàries, tecnològiques i polítiques.
  • Pràctiques de recerca que treballin entre fronteres conceptuals i que a la vegada n’expandeixen els espais intersticials
  • Idees o teories sobre tendències en la mobilitat acadèmica en particular, i la migració en general.
  • La constitució sociotècnica/creació de maps de les diàspores.
  • L’establiment de jerarquies de mobilitat acadèmica ( “centres” i “perifèries”).
  • Què impliquen aquestes fronteres i a qui deixen fora? Quin és el seu paper en les polítiques europees de la tecnociència?
  • El retorn (o dislocació) al país / institució d’origen i la transformació de les persones i comunitats que romanen.
  • La naturalització dels estrangers que viuen a Espanya i Portugal.
  • Desafiaments en la traducció / adaptació (de conceptes de parla anglesa, francesa) a altres idiomes i contextos locals.
  • Hibridació de les identitats acadèmiques i carreres.

Si bé aquests suggeriments són una oportunitat per a reflexionar sobre temes específics que el Comitè Organitzador creu oportú cridar l’atenció, estem disposats a considerar propostes que no abordin directament aquests temes, però que encaixin en una conferència dels Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia i puguin enriquir i estimular la nostra trobada.

Acceptem presentacions, activitats, actuacions i aportacions en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol, anglès i portuguès.

Envieu la seva proposta (màx. 250 paraules) a es.cts.es@gmail.com, i incloueu les dades de contacte (nom/s, adreça de correu electrònic, institució si s’escau).

Data límit per a l’enviament de propostes és el divendres 10 de Febrer.

L’assistència a la reunió serà oberta a tothom i gratuïta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.