Trobades de la Xarxa CTS – Plantilla de cuina

Traduït de l’original en castellà per Meritxell Ramírez Ollé

 

La Xarxa va realitzar el 2010 la seva primera trobada anual i des de llavors ha intentat repensar els formats i les metodologies de les conferències que ha realitzat. Hem prestat especial atenció a l’elecció dels llocs on fer les nostres reunions, ens hem esforçat a repensar la funció de l’avaluació d’experts (“peer review”), hem dedicat un esforç notable a les tasques de documentació i hem tractat d’obrir-nos a iniciatives no acadèmiques. Els diferents grups responsables de l’organització han intentat que les trobades siguin un espai d’experimentació amb les metodologies d’intercanvi de coneixement acadèmic. El document en pdf adjuntat tracta d’explicitar alguns dels protocols que hem elaborat al llarg d’aquests anys i servir d’orientació per a futures trobades.

Índex

 1. Coordinació de la trobada
  1. Cuina de la trobada
  2. Cura
  3. Acompanyament
 2. Receptari de tasques
  1. Cuina de la trobada: Anticipació, Cura Presencial
  2. Compte: Care review, Obertura.
  3. Acompanyament: Acompanyament, Glossa i documentació.
 3. Calendari
  1. Reunions d’organització
  2. Dates rellevants

1. Coordinació de la trobada

(3 persones a càrrec de la coordinació general de la trobada)

La preparació de la trobada té un volum de treball molt variable al llarg de l’any. Hi ha tres responsabilitats bàsiques en l’organització: (i) cuina, (ii) cura i (iii) acompanyament; cadascuna d’aquestes responsabilitats hauria de ser assumida per una persona que coordina diverses tasques que expliquem a continuació.

1. Cuina de la trobada (1 persona)

La cuina de trobada es realitza en els primers sis mesos aproximadament (des d’octubre a març) i implica, principalment, l’organització de les reunions de coordinació. La persona responsable ha de coordinar el calendari de reunions i tenir cura dels ritmes de les diverses accions al llarg de l’any, com per exemple l’elaboració de la convocatòria de comunicacions (“Call for Papers”) i la seva publicació. A més, s’ha de fer càrrec de tot un seguit de tasques durant la celebració de la trobada (detallades més avall), a les quals ens referim com a cura presencial.

2. Cura (1 persona)

L’avaluació de les comunicacions i formats especials és un moment amb un volum de treball concentrat en el temps, aproximadament durant un mes entre març i abril. Es tracta d’un procés al què li destinem una especial atenció i en el qual pretenem acceptar el màxim de comunicacions possibles. Dues persones avaluaran cada proposta i redactaran, si s’escau, un petit informe fent suggeriments (per a refer el resum o preparar la comunicació) que serà enviat als autors.

Una persona s’hauria de responsabilitzar d’aquesta tasca i organitzar el grup que realitza la cura de les propostes. Aquesta persona hauria de ser responsable de coordinar el care review i gestionar la comunicació d’aquells resums que han estat acceptats i rebutjats. A més, haurà de coordinar la publicació digital i distribució de la convocatòria de comunicacions així com l’elaboració i publicació del programa.

3. Acompanyament (1 persona)

El responsable de l’acompanyament s’ha d’ocupar de la coordinació de l’elaboració de la convocatòria de comunicacions i coordinar amb qui ho escrigui o escriure-ho ella mateixa. L’acompanyament de la trobada és una nova proposta de figura organitzativa. Els temes de les trobades han tractat de fer visible assumptes que ens semblaven rellevants dins de les ciències socials en particular i a l’acadèmia en general. Alguns dels temes tractats han estat: la necessitat de fer visibles certes formes de coneixement (Madrid, 2011), la crida cap a una ciència social capaç de generar esperances (Oviedo, 2012), una crítica cap a formes d’avaluació acadèmica que considerem insuficients (Barcelona, ​​2013) i una denúncia de la precarització progressiva de la universitat (Salamanca, 2014). Aquests lemes són tractats en alguns espais de la trobada (per exemple, en alguna taula rodona), però habitualment no tenen més recorregut.

Amb la figura de l’acompanyament volem explorar la possibilitat d’estendre la trobada temporalment, al llarg dels mesos anteriors a la seva celebració, mitjançant diverses accions que abordin el seu tema central. Pensem en la possibilitat de ‘acompanyar’ la trobada mitjançant l’organització d’accions com taules rodones, seminaris presencials o virtuals, sèries d’articles que abordin el tema proposat, etc.

El responsable de l’acompanyament s’ha de fer càrrec de la glossa final on es fa un esforç de documentació d’allò esdevingut a la trobada.

2. Receptari de tasques

(5 persones més les 3 de coordinació)

A més de les tres persones encarregades de la cuina general de la trobada calen unes cinc persones més. Possiblement aquesta tasca requereix una certa dedicació durant dos o tres dies al llarg de l’any (en les reunions d’anticipació, per exemple) i la participació en el procés de care review.

1. Cuina de la trobada

Anticipació (6 persones)

Coordinació de les reunions d’organització, tant presencials com mitjançant videoconferència.

Finançament. Exploració de les possibles fonts de finançament.

Infraestructura digital. Responsable de gestionar el taller de formació a través de la plataforma Trello i atendre el correu de contacte de la Xarxa.

Convidats. Gestions dels convidats (viatges i allotjaments).

Material gràfic de la trobada. Responsable de la gestió del cartell i programa de la trobada.

Gestió del correu de la Xarxa (en tot el que no és relatiu a les comunicacions i el carereview).

Cura Presencial de la trobada (3 persones)

Cura dels convidats durant la trobada.

Relació amb els organitzadors/es de formats especials.

Organització de l’assemblea. Cura del lloc de celebració, preparació de l’ordre del dia i coordinació de la presa d’actes.

Comunicació de la trobada en directe. Twitejar en directe, elaboració d’imatges i vídeos.

2. Cura

Carereview (12 persones) [querreviuguers]

Coordinació del procés de revisió de les propostes de comunicacions i formats.

Organització d’una sessió de formació per a la plataforma Trello.

Revisió de les propostes de comunicacions.

Revisió de les propostes de tallers i formats especials.

Cura de les comunicacions.

Obertura (4 persones)

Comunicació de resums acceptats i rebutjats.

Coordinació de l’elaboració del programa de la trobada.

Difusió del programa i el cartell de la trobada.

3. Acompanyament

Acompanyament

Redacció de la convocatòria de comunicacions.

Acompanyament de la trobada. Organització de sessions prèvies i difusió des del blog de la Xarxa i infraestructures digitals.

Glossa i documentació (3 persones)

Elaboració de l’informe econòmic de la trobada.

Gestió de l’elaboració d’un article resum de la trobada per a alguna publicació (EASST Review, per exemple, on s’han publicat ressenyes anteriors).

Elaboració de crònica (s) de la trobada per publicar al bloc.

Publicació de l’acta de l’assemblea i del material audiovisual produït a la trobada.

Documentació de la trobada: Recull d’imatges i vídeos i acta de l’assemblea.

Equip d’organització

Total de persones involucrades: unes 15 persones amb diferents graus d’implicació distribuïdes en les diferents tasques.

Són necessàries unes 8 persones amb un major nivell d’implicació, que assisteixin a almenys 3 reunions durant l’any (2 d’elles probablement presencials) a més d’implicació al llarg d’unes 3 setmanes disseminades al llarg de l’any.

3. Calendari

1. Reunions d’organització

Octubre. Primera reunió.

Propostes per al lema i tema de la trobada.

Propostes de la trobada.

Propostes sobre el lloc de celebració de la trobada.

Novembre. segona reunió

Decisions: lema i tema, format, lloc (si no s’ha tancat a la primera).

Discussió del disseny de l’acompanyament.

Desembre. Tercera reunió.

Presentació de la convocatòria de comunicacions

Presentació del disseny de l’acompanyament

Altres reunions posteriors que puguin ser necessàries, probablement a realitzar mitjançant videoconferències.

2. Dates rellevants

Elaboració interna de la convocatòria de comunicacions. Novembre.

Llançament de la convocatòria de comunicacions. Primera setmana de desembre.

Data límit per l’enviament de formats (finals de gener).

Data límit per a l’enviament de comunicacions (primera segona setmana de febrer).

Publicació d’acceptacions. Mitjans de març.

Publicació del programa. Principis d’abril.

Data de la trobada. 1ª setmana de juny (aproximadament).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.